Verballed

>>Vælg et emne nedenfor for at se en gennemgang<<

 • Betydning: Betegner ord, der udtrykker en handling (nogen gør noget), en hændelse (noget sker) eller en tilstand (noget er noget).
 • Bemærkning: Kopulaverber angiver ikke handling og gennemgås derfor for sig selv.

Dansk: Udsagnsled

 • Betegner det styrende verbum i sætningen.
 • Betegner det verbum, der står til sidst i et verbal (f.eks.: ‘har set‘).
 • Eksempler: er, bliver, hedder, ligner, forekommer, forbliver, synes
 • Betegner de styrede verber i sætningen. De står som Verballed 2 eller under Prædikativ.
 • Eksempler: har, får, er, bliver
 • Betegner verbernes bøjning i aktiv (subjekt er den handlende).
 • Betegner tillægsformer og at-infinitiv.
 • Eksempler: kan, vil, skal, må, bør, tør (behøver, gider)
 • Betegner verbernes bøjning i passiv (subjekt er ikke den handlende).