Inspirationskilder

  • Erik Hansen og Lars Heltoft, Grammatik over det Danske Sprog, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2011.
  • Christian Becker-Christensen, Dansk syntaks. Indføring i dansk sætningsgrammatik og sætningsanalyse, Samfundslitteratur, 2012.
  • Sanni Nimb (Hovedredaktør), Den Danske Begrebsordbog, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2015.
  • https://ordnet.dk/, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2020.
  • https://dsn.dk/, Dansk Sprognævn, 2020.
  • https://sproget.dk/, Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2020.