Begrebstræ

>>Klik på et emne nedenfor for at gå til siden.<<

Engelsk: Flowchart

Biled

Biled er de led, der ikke er udsagnsled og navneled. De
betegner bl.a. omstændighed, tid og sted.

>>Klik for at gå til siden.<<

Placering

Placering angiver de steder, et biled kan stå.

>>Klik for at gå til siden.<<

Sammensætning

Sammensætning omhandler bileddets indre opbygning.

>>Klik for at gå til siden.<<

Undtagelser

Undtagelser viser de biled, der enten i form eller
indhold ikke ligner biled.

>>Klik for at gå til siden.<<

Sætning

Sætning henviser til bileddenes placering i sætningen.

>>Klik for at gå til siden.<<

Navneled

Navneled angiver bileddets placering som adled til et navneled.

>>Klik for at gå til siden.<<

Biled

Biled betegner bileddets placering som adled til et
andet biled.

>>Klik for at gå til siden.<<

Biord

Biord er en restgruppe af ord, der ikke tilhører de
andre ordklasser (f.eks.: ikke, nu, måske).

>>Klik for at gå til siden.<<

Forholdsordsled

Forholdsordsled er forholdsord, der står foran
et navneled eller biled (f.eks.: 'på bordet').

>>Klik for at gå til siden.<<

Ledsætning

Bileds-ledsætninger er ledsætninger, der fungerer
som biled i en sætning (f.eks.: 'når vi får fri').

>>Klik for at gå til siden.<<

Navneleds Indhold

Navneleds indhold betyder, at leddet har form af et
biled, men fungerer som navneled
(f.eks.: 'Jeg gav posen til ham.').

>>Klik for at gå til siden.<<

Kontekstbetegnelser

Kontekstbetegnelser er led, der har form af et navneled
(simpelt), men fungerer som biled (f.eks.: 'den 14. maj').

>>Klik for at gå til siden.<<

Navne-Infinitiv

Navne-infinitiv kan fungere som biled (adled) til andre
led (f.eks.: 'Jeg finder lige noget at spise.').

>>Klik for at gå til siden.<<