Vilkår og Betingelser

Sidst opdateret: 7. jan 2024 

Læs disse Vilkår og betingelser omhyggeligt, inden Du bruger Vores Service.

 

Fortolkning og definitioner

Fortolkning

De ord, hvor det første bogstav er skrevet med store bogstaver, har betydninger defineret under følgende betingelser. Følgende definitioner har samme betydning, uanset om de vises i ental eller flertal.

 

Definitioner

Med henblik på disse vilkår og betingelser:

 

· Tilknyttet selskab betyder en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en part, hvor “kontrol” betyder ejerskab af 50% eller mere af aktierne, kapitalandelen eller andre værdipapirer, der er berettigede til at stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer eller anden forvaltningsmyndighed .

· Konto betyder en unik konto oprettet for Dig for at få adgang til Vores Service eller dele af Vores Service.

· Land henviser til: Danmark

· Virksomhed (betegnet enten “virksomheden”, “vi”, “os” eller “vores” i denne aftale) henviser til Weightless Publishing, Engelsborgvej 52, 8800 Viborg.

· Enhed betyder enhver enhed, der har adgang til Tjenesten, såsom en computer, en mobiltelefon eller en digital tablet.

· Feedback betyder feedback, innovationer eller forslag sendt af Dig vedrørende attributter, ydeevne eller funktioner i Vores Service.

· Service henviser til hjemmesiden.

· Abonnementer henviser til de tjenester eller adgang til den service, der tilbydes på abonnementsbasis af Virksomheden til Dig.

· Vilkår og betingelser (også kaldet “vilkår”) betyder disse vilkår og betingelser, der udgør hele aftalen mellem Dig og Virksomheden om brugen af ​​tjenesten.

· Tredjeparts Social Media Service betyder alle tjenester eller indhold (inklusive data, information, produkter eller tjenester) leveret af en Tredjepart, der kan vises, inkluderes eller stilles til rådighed af Tjenesten.

· Websted refererer til Sprogmotor, tilgængelig fra https://sprogmotor.dk

· Du betyder den person, der har adgang til eller bruger Tjenesten, eller Virksomheden eller anden juridisk enhed, på vegne af hvilken en sådan person har adgang til eller bruger Tjenesten, alt efter hvad der er relevant.

 

Anerkendelse

Dette er vilkårene og betingelserne for brugen af ​​denne Service og den aftale, der fungerer mellem Dig og Virksomheden. Disse Vilkår og betingelser beskriver alle brugeres rettigheder og forpligtelser med hensyn til brugen af ​​Tjenesten.

Din adgang til og brug af Tjenesten er betinget af Din accept af og overholdelse af disse Vilkår og betingelser. Disse Vilkår og betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger Tjenesten.

Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten accepterer Du at være bundet af disse Vilkår og betingelser. Hvis Du er uenig i nogen del af disse Vilkår og betingelser, har Du muligvis ikke adgang til Tjenesten.

Din adgang til og brug af Tjenesten er også betinget af Din accept af og overholdelse af Virksomhedens fortrolighedspolitik. Vores fortrolighedspolitik beskriver Vores politikker og procedurer for indsamling, brug og videregivelse af Dine personlige oplysninger, når Du bruger applikationen eller hjemmesiden og fortæller Dig om Dine fortrolighedsrettigheder, og hvordan loven beskytter Dig. Læs Vores fortrolighedspolitik grundigt, inden Du bruger vores service.

 

Abonnementer

Abonnementsperiode

Tjenesten eller nogle dele af Tjenesten er kun tilgængelig med et betalt abonnement. Du vil blive faktureret på forhånd på en tilbagevendende og periodisk basis (såsom dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt) afhængigt af den type abonnementsplan, du vælger, når du køber abonnementet.

Ved afslutningen af ​​hver periode fornyes Dit abonnement automatisk under nøjagtige samme betingelser, medmindre Du annullerer det, eller Virksomheden annullerer det.

 

Annullering af abonnement

Du kan annullere Din abonnementsfornyelse enten via din kontoindstillingsside eller ved at kontakte firmaet. Du modtager ikke en refusion for de gebyrer, Du allerede har betalt for Din nuværende abonnementsperiode, og Du vil være i stand til at få adgang til Tjenesten indtil udgangen af ​​Din nuværende abonnementsperiode.

 

Fakturering

Du skal give virksomheden nøjagtige og fuldstændige faktureringsoplysninger inklusive fuldt navn, adresse, tilstand, postnummer, telefonnummer og en gyldig information om betalingsmetode.

Hvis automatisk fakturering af en eller anden grund ikke forekommer, udsteder Virksomheden en elektronisk faktura, der angiver, at Du skal fortsætte manuelt inden for en bestemt frist med den fulde betaling svarende til faktureringsperioden som angivet på fakturaen.

 

Gebyrændringer

Virksomheden kan efter eget skøn og til enhver tid ændre abonnementsgebyrerne. Enhver ændring af abonnementsgebyret træder i kraft ved afslutningen af ​​den aktuelle abonnementsperiode.

Virksomheden giver Dig rimelig forudgående varsel om enhver ændring i abonnementsgebyrer for at give Dig mulighed for at opsige Dit abonnement, før en sådan ændring træder i kraft.

Din fortsatte brug af Tjenesten efter ændring af abonnementsgebyret træder i kraft udgør Din aftale om at betale det ændrede abonnementsgebyrbeløb.

 

Refusioner

Bortset fra når det kræves af lovgivningen, refunderes betalte abonnementsgebyrer ikke.

Visse refusionsanmodninger for abonnementer kan overvejes af virksomheden fra sag til sag og ydes efter selskabets eget skøn.


Brugerkonti

Når Du opretter en konto hos Os, skal Du altid give Os oplysninger, der er nøjagtige, komplette og aktuelle. Manglende overholdelse heraf udgør en overtrædelse af Vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af Din konto på Vores Service.

Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, Du bruger til at få adgang til Tjenesten, og for aktiviteter eller handlinger under Din adgangskode, uanset om Din adgangskode er hos Vores Service eller en Tredjepartstjeneste for sociale medier.

Du accepterer ikke at videregive Din adgangskode til nogen Tredjepart. Du skal meddele Os straks, når Du bliver opmærksom på ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af Din konto.

Du må ikke bruge som brugernavn navnet på en anden person eller Enhed, eller som ikke er lovligt tilgængelig til brug, et navn eller varemærke, der er underlagt nogen anden persons eller Enheds rettigheder uden Dig uden passende tilladelse, eller et navn, der er ellers stødende, vulgær eller uanstændig.

 

Intellektuel ejendom

Tjenesten og dens originale indhold (eksklusive indhold leveret af Dig eller andre brugere), funktioner og funktionalitet er og forbliver Virksomhedens eksklusive ejendom og dets licensgivere.

Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre love i både landet og fremmede lande.

Vores varemærker og handelsdragt må ikke bruges i forbindelse med noget produkt eller en tjeneste uden forudgående skriftligt samtykke fra Virksomheden.

 

Din feedback til Os

Du tildeler alle rettigheder, titel og interesse i enhver feedback, Du giver Virksomheden. Hvis en sådan opgave af en eller anden grund er ineffektiv, accepterer Du at give Virksomheden en ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende ret og licens til at bruge, reproducere, afsløre, underlicensere, distribuere, modificere og udnytte sådan feedback uden begrænsning.

 

Links til andre websteder

Vores Service kan indeholde links til Tredjepartswebsteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Virksomheden.

Virksomheden har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikker eller praksis på Tredjepartswebsteder eller -tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at Virksomheden ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af ​​eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler Dig kraftigt at læse vilkår og betingelser og fortrolighedspolitikker på Tredjepartswebsteder eller -tjenester, som Du besøger.

 

Afslutning

Vi kan afslutte eller suspendere Din konto med det samme uden forudgående varsel eller erstatningsansvar, uanset årsag, inklusive uden begrænsning, hvis Du overtræder disse Vilkår og betingelser.

Efter opsigelse ophører Din ret til at bruge Tjenesten med det samme. Hvis Du ønsker at afslutte Din konto, kan Du blot afbryde brugen af ​​Tjenesten.

 

Ansvarsbegrænsning

På trods af eventuelle skader, som Du måtte pådrage Dig, er hele selskabets ansvar og enhver af dets leverandører under enhver bestemmelse i disse Vilkår og dit eksklusive middel til alt det foregående begrænset til det beløb, der faktisk er betalt af Dig gennem Tjenesten eller 100 USD hvis Du ikke har købt noget via tjenesten.

I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, er Virksomheden eller dets leverandører under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen som helst særlig, tilfældig, indirekte eller følgeskade (herunder, men ikke begrænset til, skader for fortjeneste, tab af data eller andre oplysninger, for forretningsafbrydelse, for personskade, tab af privatlivets fred som følge af eller på nogen måde relateret til brugen af ​​eller manglende evne til at bruge Tjenesten, tredjepartssoftware og / eller tredjepartshardware, der bruges sammen med Tjenesten, eller ellers i forbindelse med en bestemmelse i disse Vilkår), selvom Virksomheden eller en leverandør er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, og selvom afhjælpningen ikke opfylder dets væsentlige formål.

Nogle stater tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, hvilket betyder, at nogle af ovenstående begrænsninger muligvis ikke gælder. I disse stater vil hver parts ansvar være begrænset i det omfang, loven tillader det.

 

“SOM DET ER” og “SOM TILGÆNGELIG” Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres til Dig “SOM DEN ER” og “SOM TILGÆNGELIG” og med alle fejl og mangler uden nogen form for garanti. I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver Virksomheden på sine egne vegne og på vegne af dets tilknyttede Virksomheder og dets og deres respektive licensgivere og tjenesteudbydere udtrykkeligt alle garantier, hvad enten de er udtrykkelige, underforståede, lovbestemte eller på anden måde med hensyn til Service, herunder alle underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse og garantier, der kan opstå som følge af handel, præstation, brug eller handelspraksis. Uden begrænsning af ovenstående yder virksomheden ingen garanti eller tilsagn og repræsenterer ikke nogen form for, at tjenesten vil opfylde dine krav, opnå de tilsigtede resultater, være kompatibel eller arbejde med anden software, applikationer, systemer eller tjenester, betjener uden afbrydelse skal Du overholde præstations- eller pålidelighedsstandarder eller være fejlfri, eller at eventuelle fejl eller mangler kan eller vil blive rettet.

Uden at begrænse det foregående giver hverken Virksomheden eller nogen af ​​Virksomhedens udbydere nogen form for garanti af nogen art, udtrykkeligt eller underforstået: (i) med hensyn til driften eller tilgængeligheden af ​​tjenesten eller informationen, indholdet og materialerne eller produkterne inkluderet derpå; (ii) at Tjenesten vil være uafbrudt eller fejlfri; (iii) med hensyn til nøjagtigheden, pålideligheden eller valutaen for enhver information eller indhold, der leveres gennem Tjenesten; eller (iv) at Tjenesten, dens servere, indholdet eller e-mails sendt fra eller på vegne af Virksomheden er fri for vira, scripts, trojanske heste, orme, malware, tidsbomber eller andre skadelige komponenter.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse typer garantier eller begrænsninger af gældende lovmæssige rettigheder for en forbruger, så nogle eller alle ovenstående undtagelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for Dig. Men i et sådant tilfælde skal de undtagelser og begrænsninger, der er anført i dette afsnit, anvendes i størst mulig grad håndhæves i henhold til gældende lov.

 

Landets love

Landets love, bortset fra dets lovvalgsregler, regulerer disse Vilkår og din brug af Tjenesten. Din brug af applikationen kan også være underlagt andre lokale, statslige, nationale eller internationale love.

 

Tvisteløsning

Hvis Du har nogen bekymring eller uenighed om Tjenesten, accepterer Du først at forsøge at løse tvisten uformelt ved at kontakte Virksomheden.

 

For brugere i Den Europæiske Union (EU)

Hvis Du er en EU-forbruger, vil Du drage fordel af alle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det Land, hvor Du er bosiddende.

 

Adskillelighed og afkald

Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår anses for at være uigennemførelig eller ugyldig, vil en sådan bestemmelse blive ændret og fortolket for at nå målene med en sådan bestemmelse i videst muligt omfang i henhold til gældende lov, og de resterende bestemmelser vil fortsætte med fuld kraft og virkning.

 

Afkald

Undtagen som angivet heri, skal manglende udøvelse af en ret eller kræve opfyldelse af en forpligtelse i henhold til disse Vilkår ikke påvirke en parts evne til at udøve en sådan ret eller kræve en sådan udførelse på noget tidspunkt derefter, og det skal heller ikke være afkald på en overtrædelse af eventuelle efterfølgende overtrædelser.

 

Oversættelse Fortolkning

Disse Vilkår og betingelser kan være blevet oversat, hvis Vi har gjort dem tilgængelige for Dig på Vores Service. Du accepterer, at den originale engelske tekst har forrang i tilfælde af tvist.

 

Ændringer i disse vilkår og betingelser

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse Vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, bestræber Vi os på at give mindst 30 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter eget skøn.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge Vores Service, efter at disse revisioner træder i kraft, accepterer Du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis Du ikke accepterer de nye vilkår helt eller delvist, bedes Du stoppe med at bruge hjemmesiden og Tjenesten.

 

Kontakt os

Hvis Du har spørgsmål om disse Vilkår og betingelser, kan Du kontakte Os:

Via e-mail: kontakt@sprogmotor.dk