Vejledning

Sprogmotor er en model over det danske sprog, der tager udgangspunkt i sætningsskemaet. Den er organiseret efter tre niveauer; sætning, led og ord (se menuen til venstre). Hvert menupunkt indeholder relevante emner, som igen indeholder relevante underemner. På den måde søger modellen en overskuelig inddeling af emnerne, så man som lærer og elev kan forholde sig til enkelte dele af grammatikken ad gangen.

Det skal nævnes, at formålet med denne model ikke er, at eleven skal lære og huske alle de grammatiske betegnelser, men derimod forstå de regler, de peger på. Dette er vigtigt at huske, så at man ikke bliver frustreret over de mange nye ord. De er der kun, for at vi kan tale om reglerne i sproget. Hjemmesiden vil af samme grund fokusere på eksempler i stedet for lange forklaringer.

Modellen er lavet til at støtte undervisning i grammatik på videregående uddannelser, i gymnasiet og i 7-10 klasse. Dansk grammatik navngives både med latinske og danske betegnelser. De danske anvendes hovedsageligt i folkeskolen og de latinske i gymnasiet og på videregående uddannelser. Sprogmotor.dk anvender primært de latinske betegnelser, men det danske synonym er også noteret (se øverst til højre på hver side).

Modellen gennemgår ikke alle forhold i sproget, men den søger at give en sammenhængende gennemgang af det mest centrale i dansk sætningsdannelse. Der er links til andre relevante emner på hver side, så lærer og elev selv kan fokusere på de emner, der er behov for.

Hver side består af eksempler, hvor der øverst i højre hjørne er et link til et blankt skema (‘whiteboard’). Her kan lærer og elever skrive andre eksempler og på den måde arbejde yderligere med reglerne.

Rigtig god fornøjelse!