Begrebstræ

>>Klik på et emne nedenfor for at gå til siden.<<

Engelsk: Flowchart

Dansk Grammatik

Dansk grammatik er det overordnede begreb,
der omhandler strukturerne og reglerne i sproget.

>>Klik for at gå til siden.<<

Indhold

Indhold henviser til den betydning, den talende
gerne vil kommunikere.

>>Klik for at gå til siden.<<

Sætningsdannelse

Sætningsdannelse handler om rækkefølgen af leddene
i en sætning og rækkefølgen af ordene i leddene.

>>Klik for at gå til siden.<< 

Orddannelse

Orddannelse handler om de dele, et ord er opbygget af.

>>Klik for at gå til siden.<<

Helsætning

En helsætning er en sætning i dens helhed. Den består af
en hovedsætning og evt. bisætninger.

>>Klik for at se begrebstræ.<<

Ledtyper

Ledtyper henviser til de forskellige led, 
en sætning kan bestå af.

>>Klik for at gå til siden.<<

Ordklasser

Ordklasser er de hovedtyper af ord, der findes på dansk.

>>Klik for at gå til siden.<<

Bøjning

Bøjning er de endelser, et ord kan. De forandrer
betydningen og nogle gange ordets funktion 
(ikke alle ordklasser kan bøjes).

>>Klik for at gå til siden.<<

Sammensætning

Sammensætning handler om, hvordan flere ord
kan sættes sammen til ét ord.

>>Klik for at gå til siden.<<

Afledning

Afledning handler om, hvordan man kan sætte
stavelser foran og bagefter en rod, der forandrer ordets
betydning og ordklasse.

>>Klik for at gå til siden.<<

Udsagnsled

Udsagnsled dannes af udsagnsord, der angiver
handling (nogen gør noget), hændelser (noget sker) og
beskrivelser (noget er noget).
Udsagnsled og udsagnsord har samme side.

>>Klik for at se begrebstræ.<<

Navneled

Navneled kan bestå af navneord, stedord,
tillægsord og talord, der betegner levende væsner,
genstande og begreber (f.eks.: 'den nye cykel').

>>Klik for at se begrebstræ.<<

Biled

Biled består ofte af biord og forholdsordsled. De
betegner bl.a. tid, sted og omstændighed (f.eks.: 'i dag').

>>Klik for at se begrebstræ.<<

Udråbsord

Udråbsord er ord, der står udenfor helsætningen, der
bl.a. betegner svar, hilsner og emotioner (f.eks.: ja, hej, av).

>>Klik for at gå til siden.<<

Bindeord

Bindeord forbinder ord led og sætninger med hinanden
(f.eks.: og, men, hvis, at, når).

>>Klik for at se begrebstræ.<<

Udsagnsord

Udsagnsord angiver handling (nogen gør noget),
hændelse (noget sker) og beskrivelse (noget er noget)
 (f.eks.: give, sove, være).

>>Klik for at se begrebstræ.<<

Stedord

Stedord står i stedet for eller foran navneord
(f.eks.: jeg, han, min, noget, hver).

>>Klik for at se begrebstræ.<<

Navneord

Navneord er navnene på levende væsner, genstande
og begreber (f.eks.: kvinde, sofa, tålmodighed, Pia).

>>Klik for at se begrebstræ.<<

Talord

Talord angiver antallet af emner eller placering i en
række (f.eks.: en, to, fem, første, tredje, 103).

>>Klik for at gå til siden.<<

Tillægsord

Tillægsord beskriver levende væsner, genstande og
begreber (f.eks.: høj, grøn, venlig, korthåret).

>>Klik for at se begrebstræ.<<

Forholdsord

Forholdsord står foran et navneled (nogle gange
biled) og angiver forholdet til emnet
(f.eks.: i, på, til, med, foruden).

>>Klik for at se begrebstræ.<<

Biord

Biord er en restgruppe af ord, der ikke tilhører de
andre ordklasser (f.eks.: ikke, altid, op, igen).

>>Klik for at se begrebstræ.<<