Dansk Grammatik

 • Oversigt
 • Indhold
 • Sætningsdannelse
 • Orddannelse

>>Klik på fanerne til venstre for eksempler – eller på de små cirkler for at gå videre.<<

Begrebernes sammenhæng

0 Unicirkel
Dansk Grammatik
Indhold
Form
Sætningsdan.
Ordannelse

Begrebsforklaring

 • Dansk Grammatik: Grammatik består af indhold (eller betydning) og den form, indholdet udtrykkes i (altså selve ordene).
 • Indhold (betydning): Med indhold henvises her til den mening, den talende prøver at udtrykke.
 • Form (udtryk): Betegner selve ordene (lydene).
 • Sætningsdannelse (syntaks): Dette handler om reglerne for ordenes rækkefølge i sætningen.
 • Orddannelse (morfologi): Regler for ordenes indre opbygning.

Indholdet eller betydningen i sproget henviser til sindet hos den talende. Det peger på det, man ønsker, den lyttende skal forstå. En anden måde at udtrykke det på, er med sætningerne ‘Den bil er blå.’ og ‘That car is blue.’. Disse sætninger har forskellige former, da de er udtrykt på forskellige sprog, men deres indhold eller betydning er den samme.

Sætning, Led, Ord

 • Betydning: En sætning er bygget op af led, som igen er bygget op af ord (klik på “Sætningsdannelse” under “Oversigt” for at se mere).
 • Bemærkning: Her vises eksempler i sætningsskemaet. Du kan holde musen over de enkelte felter og få en kort beskrivelse.

Latin: Syntaks

Hvornår

Hvad

I morgen

kører

Vil

Har

sagde

Er

Husk

I

du

nogle af jer

sekretæren

vi

der

hellere

nu

køre?

prøvet

få lavet

at køre motorcykel?

[←]

en ny aftale

noget, jeg kan gøre?

at melde jer til.

derned [←]?

til dig?

med dem [←].

Sammensætning, Afledning, Bøjning

 • Betydning: Mange ord kan opdeles i mindre dele (morfemer), der forklares i regler for sammensætning, afledning og bøjning.
 • Bemærkning: Ordenes byggesten er hver især med til at bestemme ordets betydning og funktion i sætningen.

Latin: Morfologi

forventningsafstemning

venligt

udebliver

taglæggerne

undersøgelse

behandler

orddannelse

for-

vent

ude

tag

under

ord

-ning

-s-

-0-

-0-

-0-

-0-

af-

be-

stem

ven

bliv

lægg*

søg

handl

dann*

-ning

-lig

-e

-er

-else

-e

-else

-t

-r

-ne

-r

*dobbeltkonsonant

*dobbeltkonsonant