Top 100 Ord

Her er en liste over de 100 ord, der anvendes hyppigst på dansk. De udgør i gennemsnit ca. 60% af ordene i alle sætninger.

(Vær opmærksom på, at mange ord kan tilhøre flere end én ordklasse. Se “Noter”.)

  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100

Nr.

Ordliste

Ordklasse

Bøjning

Noter

1

og

2

at

Se også adled og navne-infinitiv.

3

det

4

en

Se også talord.

5

til

6

den

Se også bestemte stedord.

7

er

Se også hjælpeudsagnsord.

8

de

Se også bestemte stedord og fald.

9

han

Se også fald.

10

af

11

der

12

13

var

Se også hjælpeudsagnsord.

14

for

Se også forholdsord, gradsb. og ledsætn..

15

med

16

ikke

Se også udråbsled 2.

17

du

Se også fald.

18

som

Se også ledsætning og henf. bisætn.

19

men

20

sig

Se også fald.

Nr.

Ordliste

Ordklasse

Bøjning

Noter

21

et

Se også talord.

22

da

Se også henf. bisætn.

23

jeg

Se også fald.

24

ved

25

havde

Se også hjælpeudsagnsord.

26

vi

Se også fald.

27

man

28

hun

Se også fald.

29

har

Se også hjælpeudsagnsord.

30

kan

*kan også anvendes ved passiv.

31

fra

32

om

Se også ledsætninger.

33

34

over

35

blev

Se også hjælpeudsagnsord.

36

ud

37

ham

Se også fald.

38

også

39

nu

Se også dialog. part.

40

kunne

*kan også anvendes ved passiv.

Nr.

Ordliste

Ordklasse

Bøjning

Noter

41

op

42

sin

Se også fald.

43

hvor

Se også henf. bisætn. og gradsb.

44

skal

*kan også anvendes ved passiv.

45

dem

Se også fald.

46

når

Se også henf. bisætn. og trans. uds.

47

efter

Se også ledsætninger.

48

vil

*kan også anvendes ved passiv.

49

alle

50

sagde

51

være

Se også navne-infinitiv.

52

hans

53

kom

Se også hjælpeudsagnsord.

54

eller

55

ind

56

meget

Se også gradsbiord.

57

skulle

*kan også anvendes ved passiv.

58

hvad

59

her

60

mange

Se også gradsbiord.

Nr.

Ordliste

Ordklasse

Bøjning

Noter

61

noget

Se også talord.

62

lille

63

selv

Se også fokusbiord.

64

jo

Se også dialog. part. og ledsætning.

65

deres

66

ville

*kan også anvendes ved passiv.

67

mig

Se også fald.

68

gik

69

*kan også anvendes ved passiv.

70

store

71

Se også hjælpeuds. og tæll. till..

72

kun

73

ned

74

se

Se også navne-infinitiv.

75

have

Se også navne-infinitiv.

76

mod

77

under

78

fik

Se også hjælpeudsagnsord.

79

andre

80

dog

Nr.

Ordliste

Ordklasse

Bøjning

Noter

81

hende

Se også fald.

82

år

83

end

Se også ledsætning.

84

været

85

hele

86

nok

87

dag

88

mere

89

godt

Se også fokusbiord.

90

os

Se også fald.

91

lige

Se også fokusbiord.

92

alt

Se også gradsbiord.

93

kommer

Se også hjælpeudsagnsord.

94

bliver

Se også hjælpeudsagnsord.

95

tid

96

hvis

97

sine

Se også fald.

98

nej

99

far

100

min