Ledsætninger

>>Vælg et emne nedenfor for at se en gennemgang<<

 • Betydning: Betegner ledsætningernes placeringer, struktur og betydninger.
 • Bemærkning: Ledsætningerne er markeret som hvide, da de kan stå både som nominalled og adverbialled i oversætningen.

Dansk: ~Bisætning

 • Ledsætninger med Ekstra Position.
 • Nominale ledsætninger, der står som subjekt.
 • Adverbiale ledsætninger, der udtrykker tid.
 • Leddenes rækkefølge i en ledsætning.
 • Nominale ledsætninger, der står som direkte objekt.
 • Adverbiale ledsætninger, der udtrykker sted.
 • Udeladelse af led i sideordnede sætninger.
 • Prædikative ledsætninger ved kopulaverber (f.eks.: ‘være’, ‘blive’).
 • Adverbiale ledsætninger, der ikke udtrykker tid eller sted.