Ligefrem/omvendt ledstilling

Adverbialled 1

  • Lette led
  • Partikel
  • Frit Adverbial
  • Negation

You must be logged in to view this content.

Partikler (da, dog, nu, så, altså, jo, skam, vel, vist, nok, vistnok, mon, monstro)

  • Betydning: Betegner småord, der ligesom sætningsadverbierne udtrykker den talendes holdning/kommentar.
  • Bemærkning: Partiklerne, der er understreget, kan ikke anvendes ved imperativ.

Dansk: Biled 1

Tag

Har de

I morgen kan jeg

Der var

Hun ville

Bliv

Du må

dig

dog

mon

vist

vel

vistnok

nu

da

stadig

ærligt talt

hellere

lige

ikke

kun

bare

gerne

[←] en slapper!

behov for at få hjælp?

finde tid til det [←].

brug for nogle få vagter.

studere engelsk på universitetet.

siddende.

være med til at spille fodbold.

You must be logged in to view this content.

You must be logged in to view this content.