Udsagns-Infinitiver

>>Hold musen over felterne nedenfor, og klik på fanerne for flere eksempler.<<

Mini træ
Udsagns-Infinitiver

F.eks.: ‘kan se‘, ‘har hørt

Udsagns-infinitiver (verbale infinitiver): Udsagns-infinitiver
står som udsagnsled. De danner sammensatte former sammen med
finitte udsagnsord.

>>Klik for at gå til forrige side.<<

Udsagns-Infinitiv

F.eks.: ‘vil finde

Udsagns-infinitiv (verbal infinitiv): Udsagns-infinitiv er styret af
mådesudsagnsord (f.eks. kunne, ville) og danner sammensatte tider. 
Endelse: -(e)

Tillægsform

Tillægsform: Tillægsformer anvendes til sammensatte tider, og er
styret af hjælpeudsagnsord.

Kort Tillægsform

F.eks.: ‘har hentet

Kort tillægsform (participium): Denne form er styret af ‘have’, ‘få’
(aktiv) og ‘være’, ‘blive’ (passiv). Endelse: -(e)t

Lang Tillægsform

F.eks.: ‘kom kørende

Lang tillægsform (samtids participium): Denne form er styret af
‘blive’ og ‘komme’ (aktiv). Endelse: -ende

-(e)/-(e)s

  • Betydning: Denne infinitive form af et udsagnsord kan bøjes i aktiv (-(e)) og passiv (-(e)s) og er styret af mådesudsagnsord.
  • Bemærkning: Udsagns-infinitiv kan også stå som infinitiv til genstandsleddet (se genstands-infinitiv).

Latin: Verbal infinitiv

Du

Min ven, der bor i USA,

Regningen

Man

De

Hun

Sygeplejersken

skal

ville

skal

burde

havde

vil

kunne

gerne

da

køre

have besøgt

betales

fortsætte

hørt

lytte

høre

mig

ham fortælle om turen

patienten ligge uroligt

til højre her.

sidste sommer.

inden på tirsdag.

med at give tilskud.

i går.

til albummet senere.

ude fra omstillingen.

-(e)t

  • Betydning: Af latin ‘tage del i’. Betegner en infinit form af udsagnsord, der danner sammensatte tider. Styret af hjælpeudsagnsordet.
  • Bemærkning: Med ‘have’/’få’ som hjælpeudsagnsord kan infinitiven stå som omsagnsled (>navneled 2).

Latin: Participium

Klokken 19:45

Pointen

Mødet

Hvorfor

At blive hjemme

skal

havde

Fik

fik

er

havde

Bliver

du

hun

du

de

Signe

hun

der

vist

ikke

nu

have

forklaret

overstået

blevet

overvejet

lavet

billetterne afhentet.

ham [←]

pakken sendt

[←]

færdig

[←]

[←]

flere gange.

til tiden?

på en time.

med lektierne endnu?

hele morgenen.

om på det igen?

-ende

  • Betydning: Betegner den infinitte form af et udsagnsord, der er styret af ‘komme’/’blive’ (se hjælpeudsagnsord).
  • Bemærkning: Det kan diskuteres, om lang tillægsform ikke altid skal stå som omsagnsled (efter genstandsleddet) på dansk.

Latin: Samtids participium

Om aftenen

Lige før

Med åben mund

Nu

Kom

Skal

kommer

kom

blev

Bliv

kommer

der

det bord

der

der

passagererne

I

der

lige

tit

bare

vist

kørende

blive

snigende

en lastbil

stående

nogle soldater cyklende

nogle elever listende

stående

siddende

en lille sult.

forbi?

der?

hen til kasernen [←].

forbi mit kontor [←].

på perronen [←].

ved bordet imens.