Navne-Infinitiver

>>Hold musen over felterne nedenfor, og klik på fanerne for flere eksempler.<<

Mini træ
Navne-Infinitiver

F.eks.: ‘at skrive en stil’, ‘det aftalte beløb’

Navne-Infinitiver (nominale infinitiver): Navne-infinitiver står
som en del af et navneled. Det er navneformerne af en handling.

>>Klik for at gå til forrige side.<<

Navne-Infinitiv

F.eks.: ‘at lægge fliser’

Navne-infinitiv (nominal infinitiv): Navne-infinitiv er infinitivens
navneform, der ofte står foran et navneled eller et biled.
Endelse: ‘at’ + -(e)

Tillægsform

Tillægsform: Tillægsformerne fungerer her som tillægsord, hvor de
beskriver et levende væsen, en genstand eller et begreb.

Kort Tillægsform

F.eks.: ‘det solgte hus’

Kort tillægsform (participium): Denne infinitiv er den passive
tillægsform, hvor navneordet ikke er den handlende.
Endelse: -(e)t/-te/-ede

Lang Tillægsform

F.eks.: ‘en smilende kvinde’

Lang tillægsform (samtids participium): Udgør den aktive
tillægsform, hvor navneordet henviser til den handlende.
Endelse: -ende

-(e)t/-te/-ede (+ endelserne -en/-ne i fælleskøn og flertal. F.eks.: ‘en vunden kamp’, ‘to vundne kampe’)

  • Betydning: Betegner den passive (det, navneordet henviser til, er ikke den handlende) form af de infinitiver, der fungerer som tillægsord.
  • Bemærkning: Se også gennemgang af tillægsord.

Latin: Participium

De omtalte busser

Der

Hun

Drengene

Det

Et stjålet ur

Den bestilte rejse

kører

havde

smed

kiggede

var

måtte

fortsat

nu

været

afbestilles

mange kendte

nogle foldede servietter

en lang tur

på strækningerne.

til premieren.

ud.

med afmålte blikke.

kørte kilometre.

i hans skuffe.

igen.

-ende

  • Betydning: Betegner den aktive (det, navneordet henviser til, er den handlende) form af de infinitiver, der fungerer som tillægsord.
  • Bemærkning: Se også gennemgang af tillægsord.

Latin: Samtids participium

Hvorfor

Der

Hvem

Med legende lethed

Måske

Fik

valgte

måtte

Se

skal

blev

havde

I

de førende lande

han

de regerende mestre

træet

han

alligevel

[←] bare

set

give

spille

læsset

den hårrejsende film?

at samarbejde?

en hjælpende hånd.

en frustrerende dag

[←]

[←]

[←]

med tilgivende øjne.

mod [←]?

på traileren [←].

på arbejdet.