Klassiske Temaer

Her er links til nogle af de generelle problemstillinger, man kan opleve med dansk grammatik.

Links

Problemstilling

Svar

Noter

Hvornår skal udsagnsord ende på -r?

Nutids-r hænger sammen med udsagnsordets placering i sætningen.

Hvornår skal man anvende ‘hans’ og ‘sin’?

‘hans’ og ‘sin’ handler om navneleddets placering i sætningen og om det viser tilbage til grundleddet.

Hvordan skal man sætte komma?

Komma sættes bl.a. i forbindelse med bisætninger.

Hvilke udsagnsord bøjes ikke ligesom de andre?

Her finder du en liste over de udsagnsord, der f.eks. har vokalforandring, når de bøjes.

Hvornår skal biord ende på -t?

Mådesbiord, der er dannet af tillægsord, skal ofte ende på -t.