Introduktion

 • Dansk Grammatik
 • Sætningsdannelse
 • Orddannelse

>>Klik på fanerne til venstre for eksempler – eller klik på “Sætning” eller “Ord” i cirklen for næste side.<<

Visuel forklaring og sidenavigation

Dansk
Betydning
Form
Sætning
Ord

Begrebsforklaring

 • Dansk: Dansk grammatik består af betydning (eller indhold) og form (eller udtryk), hvor formen udgør regler for sætningsdannelse (syntaks) og regler for orddannelse (morfologi).
 • Betydning (Indhold): Betydningen eller indholdet i sproget henviser til hensigten med det, der bliver sagt. F.eks. har sætningerne ‘Den bil er blå.’ og ‘That car is blue.’ samme indhold, men udtrykkes i forskellige sprog og har derfor forskellige former. 
 • Form (Udtryk): Formen i talte sprog omhandler lydene, der som her kan udtrykkes i skrift.
 • Sætningsdannelse (Syntaks): Med sætningsdannelse menes reglerne for ordenes (lydenes) sammensætning, så at de danner meningsfulde enheder. Sætningsdannelse består af 3 niveauer; sætning, led og ord. En sætning består af et eller flere led, som igen består af et eller flere ord.
 • Orddannelse (Morfologi): Ordene kan opdeles i mindre enheder (morfemer), der hver for sig indvirker på ordets betydning og funktion i sætningen.
 • Note: Vær opmærksom på, at disse begreber overlapper hinanden i gennemgangen af grammatikken.

Sætning, Led, Ord (se også hovedmenuen til venstre for en oversigt)

 • Betydning: Betegner sammensætningen af leddene i en sætning. Leddenes opbygning gennemgås under de forskellige led-typer.
 • Bemærkning: Vær opmærksom på, at skemaet formelt set er en topologisk oversigt. Sætningsdannelse (syntaks) er kun de felter, der er i brug.

Latin: Syntaks

Hvornår

Hvad

I morgen

kører

Vil

Har

sagde

Er

Husk

I

du

nogle af jer

sekretæren

vi

der

hellere

nu

køre?

prøvet

få lavet

at køre motorcykel?

[←]

en ny aftale

noget, jeg kan gøre?

at melde jer til.

derned [←]?

til dig?

med dem [←].

Eksempler

Morfologi (Orddannelse)

Note

Sammensætning

Bøjning

Stamme B (Afledning)

Lim

Stamme A (Afledning)

Præfiks

Rod

Suffiks

Præfiks

Rod

Suffiks

forventningsafstemning

for-

vent

-ning

-s-

af-

stem

-ning

  

venligt

     

ven

-lig

-t

 

fremstår

 

frem

 

-0-

 

stå

(-e)*

-r

vokalreduktion efter 'å'*

brolæggerne

 

bro

 

-0-

 

lægg*

-er

-ne

dobbelt konsonant*

skraldespandens

 

skrald

 

-e-

 

spand

 

-ens

 

behandler

    

be-

handl

-e

-r

 

orddannelse

 

ord

 

-0-

 

dann*

-else

 

dobbelt konsonant*