Introduktion

  • Vejledning
  • Sætningsskemaet
  • Dansk Grammatik

>>Klik på fanen ‘Sætningsskemaet’ eller ‘Dansk Grammatik’ for at se en overordnet forklaring.<<

I danskundervisningen er det vigtigt for eleven at lære de regler, der omgiver sproget. Formålet med denne model er dog ikke, at eleven skal lære og huske alle de grammatiske betegnelser, men derimod forstå de regler, de peger på, og deres skriftlige udtryk i sætningen og ordenes endelser. Til dette fokuserer Sprogmotor.dk på den danske syntaks (rækkefølgen af ordene i en sætning) som rammen for bøjning og en generel forståelse af sproget.

Dansk grammatik navngives både med latinske og danske betegnelser. De danske anvendes hovedsageligt i folkeskolen og de latinske på gymnasiet og videregående uddannelser. Sprogmotor.dk anvender primært de latinske betegnelser, men det danske synonym er også noteret (se øverst til højre på hver side).

Modellen gennemgår ikke alle forhold i sproget, men den søger at give en sammenhængende gennemgang af det mest centrale i dansk sætningsdannelse. Der er links til andre relevante emner på hver side, så lærer og elev selv kan fokusere på de emner, der er behov for.

Hver side består af eksempler, hvor der øverst i højre hjørne er et link til et blankt skema (‘whiteboard’). Her kan lærer og elever skrive andre eksempler og på den måde arbejde yderligere med reglerne.

Rigtig god fornøjelse!

Sætning, Led, Ord (se også menuen til venstre for en oversigt)

  • Betydning: Betegner niveauerne i sætningen. En sætning består af et eller flere led, som igen kan bestå af et eller flere ord.
  • Bemærkning: Læg mærke til, at nutids-r kun kan stå som verballed 1 (finit verbum).

Latin: -

Hvornår

Hvad

I morgen

kører

Vil

Har

sagde

Er

Husk

I

du

nogle af jer

sekretæren

vi

der

hellere

nu

køre?

prøvet

få lavet

at køre motorcykel?

[←]

en ny aftale

noget, jeg kan gøre?

at melde jer til.

derned [←]?

til dig?

med dem [←].

Du skal være logget ind for at se dette indhold. Log ind. Registrer.