Introduktion

  • Vejledning
  • Dansk Grammatik
  • Sætningsskemaet

>>Klik på fanenerne ‘Dansk Grammatik’ og ‘Sætningsskemaet’ for at se en overordnet forklaring.<<

Inspirationen til denne hjemmeside stammer tilbage fra min egen folkeskoletid, hvor vi fik undervisning i sætningsskemaet. Jeg kan huske denne summende stemning i klassen, hvor vi følte, at vi endelig fik en forklaring på, hvordan sproget virker. Det er til denne læringssituation, at sprogmotor er lavet.

Sprogmotor er en model over det danske sprog, der tager udgangspunkt i sætningsskemaet. Formålet med denne model er ikke, at eleven skal lære og huske alle de grammatiske betegnelser, men derimod forstå de regler, de peger på. Dette er vigtigt at huske, så at man ikke bliver frustreret over de mange nye ord. De er der kun, for at vi kan tale om reglerne i sproget. Hjemmesiden vil af samme grund fokusere på eksempler i stedet for lange forklaringer.

Modellen er lavet til at støtte undervisning i grammatik i gymnasiet og i 7-10 klasse. Dansk grammatik navngives både med latinske og danske betegnelser. De danske anvendes hovedsageligt i folkeskolen og de latinske i gymnasiet og på videregående uddannelser. Sprogmotor.dk anvender primært de latinske betegnelser, men det danske synonym er også noteret (se øverst til højre på hver side).

Modellen gennemgår ikke alle forhold i sproget, men den søger at give en sammenhængende gennemgang af det mest centrale i dansk sætningsdannelse. Der er links til andre relevante emner på hver side, så lærer og elev selv kan fokusere på de emner, der er behov for.

Hver side består af eksempler, hvor der øverst i højre hjørne er et link til et blankt skema (‘whiteboard’). Her kan lærer og elever skrive andre eksempler og på den måde arbejde yderligere med reglerne.

Rigtig god fornøjelse!

>>Klik videre nedenfor ved at vælge ‘Syntaks’ eller ‘Morfologi’.<<

  • Indholdet eller meningen i sætninger på dansk tager form igennem syntaks (ordenes rækkefølge og funktion) og morfologi (orddannelse)
  • Vær opmærksom på, at disse begreber overlapper hinanden i gennemgangen af grammatikken.

Sætning, Led, Ord (se også menuen til venstre for en oversigt)

  • Betydning: Betegner niveauerne i sætningen. En sætning består af et eller flere led, som igen kan bestå af et eller flere ord.
  • Bemærkning: Læg mærke til, at nutids-r kun kan stå som verballed 1 (finit verbum). Se også placering af verber.

Latin: -

Hvornår

Hvad

I morgen

kører

Vil

Har

sagde

Er

Husk

I

du

nogle af jer

sekretæren

vi

der

hellere

nu

køre?

prøvet

få lavet

at køre motorcykel?

[←]

en ny aftale

noget, jeg kan gøre?

at melde jer til.

derned [←]?

til dig?

med dem [←].