Begynder

>>Klik på “Næste” til højre for at gå videre til næste side.<<

Forklaring

Sprogmotor er en platform til undervisning i dansk grammatik. Den søger at tydeliggøre reglerne i sproget igennem eksempler og struktur i stedet for lange beskrivelser.

De næste sider vil introducere det grundlæggende i dansk grammatik. Emnerne er opdelt i tre dele:

  • Sætning: Sætningen er opbygget af forskellige led, der står i en bestemt rækkefølge.
  • Led: Der er forskellige typer af led i en sætning, der hver for sig kan indeholde forskellige typer af ord.
  • Ord: Ordene er opdelt i grupper (ordklasser), der hænger sammen med deres bøjning og hvilke led de tilhører.

Vi begynder med ordene og deres opbygning og går op igennem systemet, indtil vi når til sætningen. Vær opmærksom på, at mange af emnerne kun er let berørte eller helt fraværende. De vil blive gennemgået nærmere under “Øvet”.