Begynder>

Sætning>

Udsagnsled 1

“Navneled 1” forbindes med “Udsagnsled 1”.

  • Betydning: Udsagnsled 1 viser handlingen (eller forbinder grundleddet med en beskrivelse) og indeholder finitte udsagnsord.
  • Bemærkning 1: “finit” betyder “afgrænset”, der betegner, at udsagnsordet bl.a. er bøjet i tid (nutid/datid).
  • Bemærkning 2: Udsagnsord i nutid har endelsen ‘-r’ (f.eks.: tænker) og i datid har de ‘-0’/’-te’/’-de’ (f.eks.: løb, sendte, ventede).

Du

De

Man

Bybussen

De to piller

Den næste film

Hestene

kaldte.

gik.

undskylder.

kommer.

hjælper.

begynder.

løb.