Begynder>

Sætning>

Biled 1

Biled er de led, der ikke er udsagnsled eller navneled. 

  • Betydning: Under biled 1 står ofte biord (f.eks.: ikke, altid, heldigvis).
  • Bemærkning: Biled kan bl.a. være et biord eller et forholdsord + navneled (f.eks.: ‘med sikkerhed‘).

Jeg

Han

Gulvet

De andre klasser

Der

Vores gamle nabo

De

fryser

sover

var

kunne

kommer

havde

tager

ikke.

stadig.

altid

godt

måske

tit

med sikkerhed

glat.

sangen.

nogle flere.

gæster.

toget.