Begynder>

Ord

Der findes 9 hovedtyper (ordklasser) af ord på dansk, der er inddelt efter deres funktion og bøjning.

  • Bemærkning: Nedenfor vises eksempler fra de forskellige ordklasser og de led, de tilhører. Udsagnsled, navneled og biled er de led, der danner sætninger.

Eksempler:

ja, nej, av, ad, øv, hov, åh, ih, hm, wow, shh, hej, farvel

Bøjning:

Eksempler:

og, men, eller, for, så, at, der, som, fordi, når, hvis, hvornår

Bøjning:

Eksempler:

være, have, gøre, sende, synes, skulle, ville, prøve, måle

Bøjning:

-(e)r, -(e)de, -te, -(e), -(e)t

Eksempler:

jeg, du, dig, os, sig, de, disse, deres, sine, hinanden, nogle

Bøjning:

-(e)t, -(e)n, e

Eksempler:

en, et, to, syv, 14, 998, første, anden, syvende, 7.

Bøjning:

Eksempler:

i, på, til, fra, med, uden, over, under, om, af, hos, foran

Bøjning:

Noter:

  • Nogle af ordklasserne kan have en bøjningsendelse, andre kan ikke.
  • Du kan holde musen over de forskellige emner og se en kort beskrivelse.
  • Næste side åbnes i et nyt vindue, så du kan have denne oversigt åben sammen med gennemgangen af emnerne.
  • Ordenes nærmere placering i leddene gennemgås på de efterfølgende sider.

Eksempler:

hus, bil, hund, sten, vand, kost, trafik,  ide, Sofia, Lego

Bøjning:

-(e)n, -(e)t, -e, -(e)r, -s

Eksempler:

høj, lav, rød, hurtig, glad, ny, ung, tænksom, mørk, egen

Bøjning:

-(e)t, -e, -ere, -(e)st, -(e)ste

Eksempler:

ikke, her, der, bare, ud, ind, jo, da, godt, kun, ret, nu

Bøjning:

-e