Begynder>

Led>

Biled

Et biled kan bestå af et navneled med et forholdsord foran.

  • Betydning: Denne form af et biled står ofte under biled 2 og udtrykker tid, sted eller omstændighed.
  • Bemærkning: Biled kan også stå til sidst i et andet led (f.eks.: ‘min bror fra Herning‘).

fra Herning

op

hjemme i lejligheden

her på næste onsdag

sammen med en ven fra fodbold

ude bagved skuret

derhenne ad stien

op

hjemme

her

sammen

ude

derhenne

fra

i

med

bagved

ad

Herning

lejligheden

næste onsdag

en ven fra fodbold

skuret

stien

sted

retning

sted

tid

omstændighed

sted

sted