Præpositioner

>>Vælg et emne nedenfor for at se en gennemgang<<

  • Betydning: Betegner ord, der står foran et nominal og betegner forholdet til resten af sætningen/leddet.
  • Bemærkning: I enkelte tilfælde kan en præposition stå foran et adverbial (f.eks.: ‘Jeg glæder mig til i morgen.’).

Dansk: Forholdsord

  • Præpositionernes placering i sætningen.
  • Præpositionsforbindelser, der betegner nominaler.
  • i, på, af, til, fra, over, under, inden, uden, med, (i)gennem, ved, (i)mellem, (i)blandt, omkring, for, (i)mod, før, efter, foran, bag(ved/på/om), ad, hos, forbi, om, ifølge, uanset
  • Præpositionernes placering i leddene.
  • Frie eller styrede præpositionsforbindelser.
  • Frie præpositionsforbindelser.