Adverbier

>>Vælg en undergruppe nedenfor for at se en gennemgang<<

  • Betydning: Betegner en opdeling af adverbierne i underkategorier. Adverbier er en restgruppe. Det vil sige, at de er de ord, der ikke tilhøre de andre ordklasser, og derfor kan de være svære at definere. Her er nogle grundlæggende typer.

Dansk: Biord

  • Adverbier, der betegner den talendes holdning/kommentar.
  • Adverbier, der forandrer betydning af et ord, led eller hele sætningen.
  • Adverbier, der betegner tid, sted og omstændighed.
  • Småord, der hører under sætningsadverbier.
  • Adverbier, der beskriver handlingen (verbets adjektiv).
  • Egentligt en undergruppe til stedsadverbier, der betegner handlingens (verbets) retning.
  • Adverbier, der beskriver omfanget af en handling (verbet), egenskab (adjektiv) eller et adverbium.
  • Betegner en restgruppe af adverbier.