Konjunktioner

>>Vælg et emne nedenfor for at se en gennemgang<<

  • Betydning: Betegner ord, der forbinder ord, led og sætninger.
  • Bemærkning: Underordnede konjunktioner gennemgås under ledsætninger og relativsætninger.

Dansk: Bindeord

  • Sideordnede/tilordnede konjunktioner
  • Sideordnede led
  • Sideordnede ord
  • Betegner den talendes holdning.